අර්ඩුයිනෝ ඉගන ගන්න පටන්ගමු.

මුලින්ම අපි අර්ඩුයිනෝ වල අරම්භය ගැන මදක් විමසා බලමු. අර්ඩුයිනෝ උපත ලබන්නේ 2005 දී ඉතාලියේ "Ivrea Interaction Design Institute" හිදීයි. අර්ඩුයිනෝ වල හදවත වන්නේ මයික්‍රොකොන්ට්‍රොලර් එකක් සහිත බොර්ඩ් එකකි.

අර්ඩුයිනෝ ඉගන ගන්න පටන්ගමු.

අර්ඩුයිනෝ කියන්නේ කුමක්ද?

මුලින්ම අපි අර්ඩුයිනෝ වල අරම්භය ගැන මදක් විමසා බලමු. අර්ඩුයිනෝ උපත ලබන්නේ 2005 දී ඉතාලියේ "Ivrea Interaction Design Institute" හිදීයි. මෙහිදී මෙය නිර්මණය කළ මැසිමෝ බන්සි, සහ ඩේවිඩ් මෙලිස් වන මොවුන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වුයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික් හෝ ප්‍රොග්‍රමින් පිළිබඳව දැනුමක් නොමැති සිසුන් සඳහා, විවිධ වු පර්යේෂණ කිරීමට හැකි පහසු වේදිකාවක් සකස් කර දීමයි. අපි අතරත් මේ වගේ අය බොහෝ ඉන්න නිසා අපිටත් මේ තාක්ෂණය එකසේ වැදගත්. අර්ඩුයිනෝ වල හදවත වන්නේ මයික්‍රොකොන්ට්‍රොලර් එකක් සහිත බොර්ඩ් එකකි. වර්තමානයේ දැන් අර්ඩුයිනෝ බෝර්ඩ් වර්ග 15 කට වඩා තිබෙන අතර මේවා විවිධ අවස්ථා වල එම අවස්ථාවට ගැලපෙන බෝර්ඩ් එක භාවිතයට ගැනිමේ හැකියාව තිබේ. මෙවා පිලිබදව ඔබට arduino cc වෙබ් අඩවියෙන් වැඩි විස්තර දැනගන්න පුලුවන්

අර්ඩුයිනෝ වල සුවිශේෂීත්වය තමයි අපිට ඔවුන්ගේ හැම බොර්ඩ් එකකම පරිපථ සටහන් ලබා ගැනීමට හැකි වීම. එම නිසා මෙම තාක්ෂණය අපිට රිසි සේ භාවිතා කළ හැකියි. මේ නිසාම විවිධ ආයතන විසින් අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ් වල ක්ලෝන (Clones) නොතොත් අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ් හා සාමාන ආකරයේ බොර්ඩ් සාදා විකුණනු ලබයි.. ඔරිගිනල් අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ් එකක් හා සංසන්ඳනය කිරීෙම්දී මේ ක්ලෝන ඉතා පහසු මිලකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ. අපි රටේ මෙම තාක්ෂණය ඉක්මනින් ප්‍රචලිත වීමට  එයත් එක් හේතුවක් විය.

අර්ඩුයිනෝ වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මේ බොර්ඩ් එක විතරක් ප්‍රමාණවත් නොවේ. මේ බොර්ඩ් වලට වවිධ වූ සංවේදක(Sensors) වලින් දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන අතර එම ලබාගත් දත්ත අනුව තවත් යම් යම් උපකරණ සඳහා දත්ත ලබා දීම හෝ යම් කිසි කාර්යයක් කිරීමේ හැකියාව මේවා සතුයි.

දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති අර්ඩුයිනෝ හා ප්‍රොග්‍රමින් සම්බන්ධ වන්නේ කොහොමද කියන දේ පිලිබදව, ඒක තමයි Arduino හි සුවිශේෂීත්වය, ඒ අපිට මේ බොර්ඩ් සඳහා ප්‍රොග්‍රම් එකක් ඇළුලත් කර ගැනීමේ හැකියාවයි. මේ සඳහා අපි යොදා ගන්නේ "The Arduino Software" නැමැති IDE (Integrated Development Environment) එකයි.

ඒවගේම මේ බොර්ඩ් වල හැකියාවන් තව දුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට අපිට අර්ඩුයිනෝ සහ ඒ හා නිශ්පාදන බිහිකරන සමාගම් විසින්ම විවිධ වූ එක්ස්පෙන්ශන් බොර්ඩ් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. ඔවුන් ඒවා හඳුන් වන්නේ ශිල්ඩ්(Shields) කියායි. මේ ශිල්ඩ් වල සුවිශේෂීත්වය තමයි ප්‍රධාන බොර්ඩ් එක මත මේ ශිල්ඩ් ඉතා පහසුවෙන් සවිකර භාවිතයට ගැනීමේ හැකියාවයි.  (පහත රූපය බලන්න, මෙහිදී අර්ඩුයිනෝ උනෝ බොර්ඩ් එකට ශිල්ඩ් දෙකක් සවි කර තිබෙනවා) ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ එවන් ශිල්ඩ් බොර්ඩ් වර්ග කිහිපයක්

ගොනු

What's Your Reaction?

like
50
dislike
0
love
30
funny
4
angry
0
sad
2
wow
14