වර්ගය : පාඩම්

Arduino Sinhala Lessons 03 - Two LED Blink and Main Programming...

මෙහි දැක්වෙන්නේ LED බල්බ් දෙකක් blink කිරීමට අදාල sketch කිහිපයක් නිර්මාණය කරන ආකාරය හා ඒ හා සම්බන්ධ කේතකරණය සම්බන්ධ දැනුම ඔබට ලබාදීමයි...

තව කියවන්න

Arduino Sinhala Lessons 02 - LED Blink and Basic Programming

Arduino ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු. මෙහිදී ආර්ඩුයිනෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිර්මාණය පිළිබද මුලික කරුණු හා භාවිතා කරන උපාංග, ඉලෙක්ට්‍රොනික් මුලික...

තව කියවන්න

Arduino Sinhala Lessons 01 - Introduction to Arduino

Arduino ගැන සිංහලෙන් දැනගනිමු.

තව කියවන්න

Arduino Offline IDE එක ඉන්ස්ටෝල් කරගැනීම

Arduino.CC වෙබ් අඩවියේ සොෆ්ට්වෙයාර් පිටුව වෙත පිවිසුන විට ඔබට පහත ආකාරයේ කොටසක් දැකගන්න පුළුවන්. එහිදී ඔබට ඔබගේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම්...

තව කියවන්න

Digital සහ Analog පින් හදුනාගනිමු.

පහත දැක්වෙන නිබන්ධන මගින් ආර්ඩුයිනෝ වල ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් සිග්නල් භාවිතයන් ආවරණය කරයි. ඉදිරියට එන පාඩම් මඟින් ඔබට මෙම භාවිතයන් සඳහා...

තව කියවන්න

Mixly භාවිතයෙන් LED එකක් Feed කරමු

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගනුයේ Mixly භාවිතයෙන් smoothly LED එකක් blink කරන්නේ කොහොමද කියලා , අපි කලින් පාඩමේදී කතාකලා Digital electronics...

තව කියවන්න

Flowchart ගැන සරලව ඉගෙනගනිමු

අපි මේ කොටසේදී ඉගෙන ගනු ලබනුයේ programmer කෙනෙක් විදිහට අපි හැමෝම දැනගෙන සිටිය යුතු දෙයක් ගැන. අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ Flowchart...

තව කියවන්න

Arduino ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරමු - LED Blink

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙනගන්නේ Arduino programming භාවිතයෙන් LED Blink කේතයක් නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරයයි

තව කියවන්න

Mixly භාවිතයෙන් LED blink code එකක් නිර්මාණය කරමු

අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්නේ Arduino හි පවතින signal වර්ග සහ Mixly Block භාවිතයෙන් LED එකක් Blink කරන්න code කරන ආකාරයයි.

තව කියවන්න

Mixly IDE blocks ගැන ඉගෙන ගනිමු - Part II

අපි පෙර පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි ප්‍රධාන Block මාතෘකා 2ක ඇති Block පිලිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අපි මෙම පාඩමේදී Mixly IDE එකෙහි පවතින...

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න