වර්ගය : පාඩම්

Arduino Programming සිංහලෙන් 04 - Conditional Statements...

අර්ඩුයිනෝ වල තවත් එක් වැදගත් කොටසක් වන Conditional Statements ගැන මෙම විඩියෝ එකෙදී කාථා කරනවා. මෙහිදි if, if-else, if-else-if යන භාවිතයන්...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 03 - Serial Communication...

දත්ත හුවමාරු කිරිමේදී අපිට බෝහෝ වැදගත් ක්‍රමවේදයක් වන serial communication කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. අර්ඩුයිනෝ වල බහුලව භාවිතා වන...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 02 - Data Types and Variables

මෙහිදී අර්ඩුයිනෝ ප්‍රොග්‍රමින් වල මුලික දේවල් වලින් කිහිපයක් දත්ත වර්ග හා විචල්‍යය ගැන කාතා කරනවා. අර්ඩුයිනෝ කියන්නෙ C ප්‍රොග්‍රමින්...

තව කියවන්න

Arduino Programming සිංහලෙන් 01 - Program Structure

මෙම විඩියෝ එකේදි අර්ඩුයිනෝ වල මුලික ප්‍රොග්‍රමින් ආරම්භ කරන ආකාරය ගැන කාතා කරනවා. එදිහි ඔබට හොද අවබෝධයක් ගන්න පුලුවන්.

තව කියවන්න

Install Arduino Software IDE

Today, I’ll discuss the detailed Introduction to Arduino IDE where IDE stands for Integrated Development Environment – An official...

තව කියවන්න

අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ් ගැන දැනගනිමු.

අර්ඩුයිනෝ බොර්ඩ් එකක් යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික් පරිපථයක්. ඒ තුළ මයික්‍රෝකොන්ට්‍රොලයක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට එයට පරිගණකයයේ මෙන් ආදාන(Input)...

තව කියවන්න

අර්ඩුයිනෝ ඉගන ගන්න පටන්ගමු.

මුලින්ම අපි අර්ඩුයිනෝ වල අරම්භය ගැන මදක් විමසා බලමු. අර්ඩුයිනෝ උපත ලබන්නේ 2005 දී ඉතාලියේ "Ivrea Interaction Design Institute" හිදීයි....

තව කියවන්න

නවතම තොරතුරු ඉක්මනින් දැනගන්න. එක්වන්න අපි සමග, මෙතනින් ලියාපදිංචිවන්න